Univerzita odstartovala projekt UniON

Ilustrační foto: G. Knýblová
pondělí 12. březen 2018, 10:00 – Text: Markéta Jasanská

Vše začalo facebookovým statusem rektora Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslava Millera, který ho zveřejnil v sobotu 27. ledna. Tedy v den, kdy Miloš Zeman prodloužil svůj mandát českého prezidenta. Zde poprvé zmínil Jaroslav Miller svoji vizi, kterou promýšlel už od podzimu. Terénní univerzitu pomáhající lidem v sociálně postižených regionech.

„Zkusme jezdit do sociálně postižených regionů v této zemi a nabídnout lidem postiženým exekucemi zadarmo právní služby našich studentů práv, rady a pomoc ohledně zdraví od našich mediků tam, kde není blízko doktor, nabídněme jim kurzy celoživotního vzdělávání, mluvme s nimi o Evropě, Evropské unii, o stavu světa, o příčinách migrace a o tom, jak jí čelit. Vysvětleme jim, že věda a výzkum jsou jednou z cest, jak zajistit slušnou budoucnost,“ píše rektor. Pilotní projekt tzv. Občanské univerzity dostal název UniON. Univerzita doufá, že inspiruje i další univerzity v České republice. „UniON může převzít jakákoliv univerzita, ovšem kořeny má u nás,“ řekl David Broul, koordinátor projektu.

Mezi stěžejními tématy kurzů, které se v rámci UniONu budou pořádat, nalezneme právní a finanční gramotnost, dluhové poradenství, kritické vyhodnocování informací, problematiku historie a současnosti české státnosti, medicínskou prevence nebo informace pomáhající při orientaci v krizových situacích.

„Jedná se o pilotní projekt, proto bychom chtěli v tomto semestru udělat několik málo výjezdů, a hlavně si vyzkoušet, jaký bude mít projekt úspěch. UniON je vystavěné na vzájemném partnerství a dialogu s heslem: "Vzdělávat, ne poučovat". Jinak mohu říct, že zájem z řad našich studentů o dobrovolnictví je velký,“ sdělil David Broul.

Markéta Jasanská

Převzato z časopisu Helena v krabici

Zpět