Milí zájemci o dobrovolnictví v projektu UniON - Občanská univerzita. Tým projektu velmi těší zájem každého člena akademické obce Univerzity Palackého v Olomouci, tedy pedagogů a studentů, o dobrovolnictví v Občanské univerzitě. Koordinátoři projektu nicméně dbají na náležitou kvalitu nabízených přednášek, workshopů, poradenství a dalších programů různých druhů na vybraná témata.

Pro lektory projektu UniON - Občanská univerzita je proto závazné řídit se níže uvedeným kodexem, který stanovuje pravidla etického jednání vedoucích programů. Každý zájemce o dobrovolnictví je povinen zaslat přes kontaktní formulář, který naleznete níže, svoji žádost s naskenovaným vyplněným Formulářem pro lektory.

Koordinátoři projektu UniON - Občanská univerzita si vyhrazují právo kdykoliv požádat příslušnou instituci o obdržení referencí na lektora-pedagoga a zhodnocení jeho dosavadních pedagogických výkonů. Koordinátoři projektu UniON - Občanská univerzita si dále vyhrazují právo kdykoliv pozvat lektora-studenta na osobní pohovor nebo jej požádat o provedení ukázky jím nabízeného návrhu programu nebo programu, jehož vedení mu bylo svěřeno.

Manuál Občanské univerzity

Občanská univerzita poskytuje své služby bezplatně, jedná se o dobrovolnickou organizaci.

Občanská univerzita neposkytuje prostor k prezentaci konkrétních politických kampaní a debat, je svým charakterem apolitická.

Občanská univerzita vybírá své lektory na základě výběrového řízení, které se skládá z pohovoru a doporučení, či ukázky pedagogické práce zájemce, aby zajistila vysokou kvalitu nabízených aktivit. Jedná se vždy o pedagogy a studenty univerzity.

Občanská univerzita reflektuje aktuální poptávku a požadavky z řad občanů. V rámci možností reaguje na potřeby občanů, ať se jedná o témata přednášek či způsoby poradenství v nabízených oblastech. Zveřejní aktuální seznam nabízených témat.

Občanská univerzita vyjíždí v rámci svého regionu na pozvání, koordinuje své akce spolu s organizacemi či jednotlivci a dobrovolníky ve svém regionu.

Koordinátor Občanské univerzity přijímá a reaguje na zájem veřejnosti a oslovuje konkrétní lektory.

Kodex lektora

  • jeho působení má ryze dobrovolnický charakter
  • představuje ve svých přednáškách a workshopech vyvážený pohled na danou problematiku
  • sdílí své poznatky z pozice odborníka, ale nepoučuje
  • pokusí se zpřístupnit své téma popularizací
  • je otevřen otázkám a diskuzi
  • publikum je jeho rovnocenným partnerem
  • je tolerantní vůči odlišným názorům
  • je apolitický, pokud to situace umožňuje
  • vždy uvádí a doporučuje seznam ověřených zdrojů k tématu

Formulář pro lektory

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)