Co je to UniON?

Projekt tzv. Občanské univerzity - UniON je univerzitní platformou založenou na partnerském přístupu a vzájemném dialogu s veřejností. Cílem projektu je organizování vzdělávacích prezentací a kurzů všude tam, kde o ně bude zájem. V souladu se zněním zákona o vysokých školách (§ 1 Úvodní ustanovení) je UniON otevřen dobrovolné spolupráci:

 1. se základními a středními školami, kluby seniorů, zájmovými sdruženími a se všemi posluchači místních etablovaných vzdělávacích akcí po celé ČR;
 2. s jednotlivci z řad studentů a pedagogů nebo se spolky, nabízejícími pomoc, poradenství a osvětu v různých oblastech lidské činnosti.

Jak UniON funguje?

 • Veškeré služby jsou pro zájemce zdarma
 • Téma přizpůsobujeme Vašim požadavkům a přijímáme podněty od veřejnosti
 • Projekt je ryze dobrovolnického charakteru
 • Vzděláváme, nikoliv poučujeme
 • Kombinujeme popularizaci a profesionalitu
 • Jsme otevřeni všem vrstvám společnosti

Kdo stojí za projektem UniON?

Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci.

Veškeré kurzy a diskuze pořádané v rámci projektu UniON se řídí pravidly vyjádřenými v desateru Občanské univerzity:

 1. důraz na dobrovolnický charakter
 2. přijímání tematických podnětů od veřejnosti
 3. partnerství mezi vyučujícími a cílovou skupinou
 4. vzdělávání, nikoliv poučování
 5. kombinace popularizace a profesionality
 6. využívání pouze ověřených informací
 7. působení na základě konkrétní poptávky
 8. otevřenost všem vrstvám společnosti
 9. nestranná diskuze s posluchači
 10. otevřenost projektu všem vysokým školám v ČR

Nabídka projektu UniON je rozdělena do pěti oblastí, které pokrývají širokou škálu témat. Mezi prioritní témata realizovaných projektů patří např. otázky právní a finanční gramotnosti, dluhového poradenství, kritického vyhodnocování informací, problematika historie a současnosti české společnosti, medicínská prevence či informace pomáhající při orientaci v krizových situacích.

Nicméně, dobrovolníci jsou v rámci UniONu otevřeni všem podnětům a rádi připraví program "na míru" dle toho, co zájemci považují za aktuální nebo naléhavé.

Koordinátoři projektu

Ing. Adéla Talandová

adela.talandova@upol.cz

585 631 140

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)