Občanská univerzita > O projektu

O projektu

Základní informace

Projekt UniON – Občanská univerzita je univerzitní platformou založenou na partnerském přístupu a vzájemném dialogu s veřejností. V souladu se zněním zákona o vysokých školách (§ 1 Úvodní ustanovení) je UniON otevřen dobrovolné spolupráci:

a) se základními a středními školami, kluby seniorů, zájmovými sdruženími a se všemi posluchači místních etablovaných vzdělávacích akcí po celé ČR;

b) s jednotlivci z řad studentů a pedagogů nebo se spolky, nabízejícími pomoc, poradenství a osvětu v různých oblastech lidské činnosti.

Univerzita Palackého v Olomouci nabízí bez nároku na honorář v rámci dobrovolnické činnosti svých studentů a pedagogů znalosti a dovednosti všude tam, kde o ně bude zájem. Veškeré kurzy a diskuze pořádané v rámci projektu UniON se řídí pravidly vyjádřenými v desateru Občanské univerzity:

  1. důraz na dobrovolnický charakter
  2. přijímání tematických podnětů od veřejnosti
  3. partnerství mezi vyučujícími a cílovou skupinou
  4. vzdělávání, nikoliv poučování
  5. kombinace popularizace a profesionality
  6. využívání pouze ověřených informací
  7. působení na základě konkrétní poptávky
  8. otevřenost všem vrstvám společnosti
  9. nestranná diskuze s posluchači
  10. otevřenost projektu všem vysokým školám v ČR

Mezi prioritní témata realizovaných projektů patří např. otázky právní a finanční gramotnosti, dluhového poradenství, kritického vyhodnocování informací, problematika historie a současnosti české společnosti, medicínská prevence či informace pomáhající při orientaci v krizových situacích. Nicméně, dobrovolníci jsou v rámci UniONu otevřeni všem podnětům a rádi připraví program „na míru“ dle toho, co zájemci považují za aktuální nebo naléhavé.

Koordinátorka projektu

PhDr. Eva Blažková
e-mail: eva.blazkova@upol.cz
tel: 585 631 157