Zážitek stáří v dětském domově v Olomouci

Pátek 28. únor 2020, 9:19

Minulý týden náš projekt s pomocí týmu Evy Klimentové z katedry sociologie Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci představil účastníkům z dětského domova v Olomouci nový workshop, nazvaný „Zážitek stáří“. 

Ten pomocí simulačních přístrojů umožňuje na vlastní kůži zkusit, jak funguje tělo starého člověka s omezenou hybností a sníženou svalovou silou, případně nabízí možnost zažít částečné ochrnutí, které je častým následkem mozkové mrtvice. Mimo praktickou část workshop zároveň nabízí mnoho zajímavých informací o stárnutí ve zdraví a nemoci.

Chcete si také vyzkoušet, jaké to bude v kůži starého člověka? A nabídnout takovou zkušenost vaší třídě nebo kolektivu? Přijímáme objednávky. Kontaktujete nás na webu: ► www.union.upol.cz/kontakt/

Zpět