Úspěšný únor pro Občanskou univerzitu UniON

Pondělí 2. březen 2020, 11:19

Měsíc jsme odstartovali cestovatelskou přednáškou Cesta na vrchol Kilimandžára Ing. Evy Gabrielové, Ph.D v Knihovně města Olomouce na pobočce Jungmannova. Střední škola designu a módy v Prostějově si Občanskou univerzitu pozvala hned dvakrát, a to s přednáškou studentky práv Bc. Kateřiny Augustinové a Bc. Kateřiny Šustové na téma Protiprávní jednání a poté se na střední školu podívala i paní Gabrielová, ovšem tentokrát s tématem Biochemie člověka, kdy byli studenti seznámeni s metabolickými drahami v lidském těle.

Novým příspěvkem do katalogu témat přispěla PhDr. Eva Klimentová, Ph.D z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, která nabízí zajímavý workshop s názvem Zážitek stáří. V domově dětí v Olomouci si zájemci mohli vyzkoušet, jaké to je žít s ochrnutou půlkou celého těla v důsledku mrtvice či pocit snížené svalové schopnosti. Mimo praktickou část workshop zároveň nabízí mnoho zajímavých informací o stárnutí ve zdraví a nemoci.

Měsíc s UniONem zakončila doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D. se studentkou Simonou Šustkovou, které žákům střední školy ART ECON v Prostějově nastínily podstatu veřejnoprávních a soukromých médií. Praktický workshop objasnil provázanost soukromých zájmů s různými médii a tím se snažil v žácích podpořit kritické myšlení.

Velké díky patří zmíněným školám a organizacím, a zejména také našim skvělým lektorům za jejich drahocenný čas a ochotu se na projektu podílet. Březen bude probíhat ve stejném duchu, již teď máme rozjednaných šest přednášek.

Zpět