Civilizační choroby táhnou, rozšiřujeme nabídku témat

Středa 11. prosinec 2019, 16:20

Projekt UniON zavítal do řady měst v kraji. V Hranicích přednášela doktorandka lékařské fakulty Vendula Kubíčková mladým posluchačům o civilizačních chorobách. Studenty nejvíce zaujala problematika psychických poruch a jejich fyzických projevů. Jedna z přítomných studentek prvního ročníku ve zpětné vazbě uvedla: „Děkuji za přednášku, určitě po ní změním přístup ke spoustě věcem.“

Hned několikrát zavítal UniON do Charity Přerov. Pro místní seniory byla kromě tématu o civilizačních chorobách připravena i přednáška o finanční gramotnosti zajištěná projektem Erudium, se kterým UniON úzce spolupracuje. Na odborném učilišti a praktické škole v Mohelnici se přednášení opět ujal spolek Erudium s přednáškou o exekucích. Martin Kovařík motivoval žáky, proč je důležité chodit do školy, a doktor práv Maxim Tomoszek vysvětlil principy ochrany soukromí.

V domovské Olomouci projekt uspořádal v neředínské pobočce městské knihovny besedu pro seniory o dostupnosti zdravotní péče a v hlavní budově knihovny si žáci středních škol mohli díky vědecké pracovnici Evě Gabrielové vytvořit představu o tom, jaké to je studovat na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. V Olomouci se zavítalo také do dvou seniorských center – SeneCura Olomouc a Sociální služby pro seniory Olomouc, ve kterých byl největší zájem o témata zaměřená na civilizační choroby a biochemii člověka.

Střední odborná škola Šumperk měla zájem své žáky vzdělat v oblasti finanční gramotnosti a Gymnázium Hranice se tentokrát zaměřilo na přednášky humanitního zaměření, například Jaroslava Šotoly o uprchlictví a Romech v ČR. Nově vzniklé šternberské kulturní centrum Altán připravilo pro veřejnost přednášku mediálního odborníka Miroslava Libichera o kritickém čtení médií a na závěr roku přerovská Charita přivítala profesorku Ingeborg Fialovou s přednáškou o česko-německo-židovských vztazích na území Moravy a Čech.

Do katalogu témat projektu UniON přibyla nově tři cestovatelská témata, která posluchače zavedou do africké divočiny a za masajskými kmeny v Tanzanii. Ingeborg Fialová do nabídky zařadila přednášku, která nastiňuje historii antisemitismu a poukazuje na hlavní příčiny jeho šíření. Zatím posledním přírůstkem projektu je přednáška o hypersenzitivitě, kterou studentka sociologie a andragogiky Dominika Dobešová rozšířila témata zaměřená na zdraví.

 

Zpět